<


Startsidan
     Släktsidan
    
    
    
    
    
     Gårdsarkiv
    

Mina publikationer
Foton


Mina publikationer

 

Min avhandling   Uppsatser och artiklar inom nordiska språk   Artiklar i Humanistdagboken   Andra artiklar   Andra publikationer   Övrigt

    

Min avhandlingModala hjälpverb i språkhistorisk belysning. Instutionen för svenska språket, Göteborgs universitet 2014. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap (GNS) 23. Länken går till en sida på Göteborgs universitetsbibliotek som länkar vidare till avhandlingstexten och spikningsbladet.
Avhandlingen
Sammanfattning på svenska (6 sidor), grunden till det som senare blev den engelska översättningen i boken ovan, se även nästa rad. PDF-fil

Summary / Sammanfattning på engelska (6 sidor). PDF-fil
Femtio nyanser av modala hjälpverb. En liten skrift jag gjorde till disputationen och som skulle förklara vad jag skrivit om på ett lite roligare sätt (8 sidor i A5). PDF-fil
Uppsatser och artiklar inom nordiska språk

Upp

Betydelseförändring i teori och praktik? En undersökning om hur ord förändras i   
betydelse med utgångspunkt i några samnordiska ord. Publicerad i MISS 17 (Meddelanden från Institutionen för Svenska Språket) och utgiven av Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet 1997. (C-uppsats) Här finns ett tryckfärdigt manus i PDF (obs att innehållsförteckningen inte stämmer).
Förnamnen i Göteborg på 1700-talet. Publicerad i MISS 19 (Meddelanden från Institutionen för svenska språket) och utgiven av Institutionen för Svenska språket, Göteborgs universitet 1997. (D-uppsats) Här finns ett tryckfärdigt manus i PDF (obs att innehållsförteckningen inte stämmer).

Jakten på det försvunna infinitivmärket. Om definitionen av modala hjälpverb och infinitiv utan att. I Från dataskärm och forskarpärm. Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby i juni 1999. Publicerad i MISS 25 (Meddelanden från Institutionen för svenska språket) och utgiven av Institutionen för Svenska språket, Göteborgs universitet 1999. Artikel. Också som PDF-fil här.
Könsneutrala släktskapsord. Neutrala ord med feminint ursprung?" I Sett och Hört - en vänskrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen". Göteborg 2000 (s. 212-220). Artikel.  PDF-fil
En språkhistorisk belysning av de modala hjälpverben. I Studier i svensk språkhistoria 7. Svenska språkets historia i Östersjöområdet. Utg. S. Lagman, S.Ö. Ohlsson och V. Voodla. Tartu 2002 (s. 217-226). Artikel. PDF-fil (av mitt manus).
Modala hjälpverb i SAG och NRG. En jämförelse av grammatisk beskrivning i Svenska Akademiens grammatik och Norsk referansegrammatikk. I Att använda SAG. 29 uppsatser om Svenska Akademins grammatik. Utgiven av Elisabet Engdahl och Kerstin Norén. Publicerad i MISS 33 (Meddelanden från Institutionen för Svenska Språket) och utgiven av Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet 2000. Uppsats. Manus i PDF.
Första grammatiska avhandlingen (Fyrsta málfræðiritgerðin). Svensk översättning med isländsk parallelltext utgiven av Kristinn Jóhannesson, Marika Lagervall och Karin Lundkvist. Publicerad i MISS 40 (Meddelanden från Institutionen för Svenska Språket) och utgiven av Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet 2002.

Nordisk språkförståelse och falska vänner. I Vävan nr. 2 2006, medlemsblad för Folkdansringen i Göteborg (eg. Vi väva vidare), med anledning av Nordlek. Artikel. PDF-fil.
Populärvetenskapliga artiklar publicerade i Humanistdag-boken

Kusin, Vetter eller tvímenning - en etymologisk utflykt bland släktskapsord i Europa. I Humanistdag-boken 12, Göteborgs universitet 1999. 

Computer, dator eller tölva - om språkvårdens roll i bemötandet av engelska lånord. I Humanistdagboken 13. Göteborgs universitet 2000 (s. 147-163). 
Kan man lita på grammatikböcker? Exemplet modala hjälpverb. I Humanistdagboken 14. Göteborgs universitet 2001 (s. 153-162).
Andra artiklar

Kusin, syssling, brylling och pyssling - Bakgrunden till våra släktskapsord. I Släkthistoriskt Forum 5/99 (s. 18-19). Även publicerad i Alingsås Släktforskare nr 2 2000 (s. 12-13), Mark-Rötter nr 4 2001 (s. 13-14), KLGF-bladet (Medlemstidning för Kalmer läns Genealogiska Förening nr. 57 november 2005 (s. 6-7), JLS-Nytt (Medlemsblad för Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare) nr. 4 2006 (s. 4-7) och KGF-Nytt (Medlemstidning för Kronobergs Genealogiska Förening) nr. 93, juni 2006 (s. 14-15). 
Andra publikationer (ej officiellt publicerade utan bara upptryckta för de intresserade)

Släkten Sunnercrantz. 1993. 65 s. En ny version är påbörjad och därför läggs inte den gamla ut här. Se även släktsidorna.

Knivshult. En gård och dess invånare under 300 år. 1996. 34 s. Eftersom nu levande personer finns med i släktlistan tas endast del 1 av boken med här. PDF-fil.
En svensk minigrammatik. 2003. 64 s. PDF-fil.
Den lilla boken om Lindhult. 2005. Skriven av mig och min bror inför vår pappas 60-årsdag. Se nedan.

Breven från Urpo - Ett finskt krigsbarns egen berättelse. Brev från föräldrarna, Urpo och systern till hans fosterföräldrar i Sverige under tiden han är i Sverige och efter att han kommit hem. 2007. Inlämnad till Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg tillsammans med breven, men inte publicerat i övrigt. 42 s. PDF-fil.
Den stora boken om Lindhult. 2019. Boken ovan omarbetad och utvidgad av mig. Fil kommer att läggas ut senare. Se även sidan om Lindhult.

Övrigt

Dikter, publicerade i Jönköpings-Posten 1990-1992, och en dikt publicerad i Parnassus of Worlds Poets 1995, red. Dr Ramasamy Devaraj.
Ett foto publicerat i Med en gammaldansk bland brännvin & sill. En nordisk resa. Utgiven av Ove Agrelin, K Arne Blom och Claes Westin. Malm 2000. S. 116. Fotot finns även här.

Examensarbete på arkivutbildningen, om gårdsarkiv, skrivet och sammanställt tillsammans med Ulrika Gabrielsson 2004.

Kontaktuppgifter: Kan alltid nås på e-post fornamn.efternamn@gmail.com eller fornamn@lagervall.se, i övrigt sök på Eniro.
Denna sida © Marika Lagervall. Första versionen skapad 1999. Därefter omarbetad 2002 och 2019. Senast uppdaterad 220924.