Startsidan
     Släktsidan
     Mina anor / My ancestors
   Blandade foton / Mixed photos 
 Foton på okända / Photos of unknown   
     Lindhult
    
Pyssel / DIY    
    

Mina publikationer
Foton


Mina foton

 


Naturfoton Foton från resor Porträttfoton Min folkdräkt Runstenar
Släktfoton
Platser
Pysselfoton


Länkarna nedan går (om inget annat anges) till fotoalbum på Google.

Vill du använda någon bild? Hör då av dig till mig! Icke-kommersiell användning är okej om bara mitt namn som fotograf  finns med, för kommersiell användning vill jag ha en mindre ersättning, t.ex. ett exemplar av det bilden används i om det är en trycksak eller en bok. I båda fallen kan jag skicka fotot i högre upplösning.

Naturfoton


Vårfoton / Spring photos Vårfoton 2005-framåt
Sommarfoton / Summer photos
Sommarfoton 2005-framåt
Höstfoton / Autumn photos
Höstfoton 2005-framåt
Vinterfoton / Winter photos
Vinterfoton 2005-framåt
Foton / Photos 2000-2006
Blandade naturfoton 2000-2004
Blandade övriga foton / Mixed photos
Blandade övriga foton 2005-framåt
Foton från resor

Porträttfoton
Resor / Travels
Foton från resor
Främst från Island, Färöarna, Norge,
Frankrike och Storbritannien
Marikas porträttfoton
Blandade porträttfoton på mig

(De flesta redigeringarna är gjorda med hjälp av
http://funny.pho.to/ och https://photofunia.com/.)
Min folkdräkt
Runstenar
Min folkdräkt (egen sida)
Foton på min folkdräkt
med olika delar
(egen sida, ej Google)
Runstenar Runstenar (foton på runstenar i främst
Västergötland och Småland)
(egna sidor)


Släktfoton Egna sidor (ej Google-album)

Mina anor / My ancestors  Mina anor
Blandade foton / Mixed photos  Blandade foton
Foton på okända / Photos of unknown  Foton på okändaSpeciella platser
Egna sidor (ej Google-album)
Lindhult Lindhult Gyön Gyön

 


Pysselfoton
Delvis egna undersidor
Blandat pyssel / Mixed DIY-projects Blandat pyssel
Harry Potter-pyssel/DIY Harry Potter-pyssel


  Kontaktuppgifter: Kan alltid nås på e-post fornamn.efternamn@gmail.com eller fornamn@lagervall.se, i övrigt sök på Eniro.
  Denna sida © Marika Lagervall. Första versionen skapad 1999. Därefter omarbetad 2002 och 2019. Senast uppdaterad 190819.