Startsidan
     Släktsidan
     Släktfoton
     Släktfoton - blandat
     Mina släktfoton - okända
     Gyö-sidan
     
     
     Mina publikationer

 
FotonLindhult

Lindhult 1996
Lindhult 1996Foto från sekelskiftet 1900
Lindhult 2022
Lindhult runt sekelskiftet 1900
Lindhult 2022


Kort om gården 

Lindhult ligger i det som förut var Habo socken och Skaraborgs län, men som nu är Habo kommun och Jönköpings län. Gården har anor från åtminstone mitten av 1400-talet och beboddes under 1700- och 1800-talen av en rad familjer där männen hade yrken inom prästerskapet, det militära och/eller juridiken (se ägarlängden nedan). Åtminstone under senare halvan av 1800-talet och början av 1900-talet ansågs gården vara en av de största i Habo och den har till skillnad mot många andra aldrig delats. Även om gården ärvdes ett par gånger har den aldrig varit någon egentlig släktgård och många ägare innehade gården bara några få år.

Till gården hörde i äldre tider flera torp och två skogsskiften, ett i Furusjö och ett i Gustav Adolf, de flesta idag avstyckade och sålda. Förutom jordbruket har det även funnits mjöl- och sågkvarn, benstamp, tegelbruk och bränneri. Gården hade under en period på 1800-talet fyra flyglar och tog emot hyresgäster, men de yttre flyglarna revs redan före 1900 och finns inte medtagna på det äldre fotot ovan.

Till ekonomibyggnaderna hörde förr ladugård, lada, vagnbod, stall, svinhus m.fl. men nästan alla av dessa är idag rivna. Gården övergick under 1950-talet till arrendatorsdrift och då såldes kreaturen. 

Liksom min far är jag uppväxt på gården och har ägnat en del tid åt att kartlägga och dokumentera gårdens historia. Detta resulterade först i en mindre bok som jag och min bror sammanställde 2005, och denna har jag reviderat och utökat 2019. Nedan följer några utdrag och foton ur boken som kan vara intressanta. Hör gärna av dig till mig om du vill läsa hela boken så jag kan skicka en länk till pdf-filen när den är klar (se kontaktuppgifter längst ner på sidan). Gårdsarkivet inlämnades till Habo hembygdsförening 2012 i både original och avfotat format. De har kvar de digitala fotona, men har lämnat originalfilerna vidare till länsarkivet i Jönköping. Det går bra att kontakta även mig för att få fotokopior av intressanta dokument.


Ägarlängd 

Lydolf Mattz, trumpetare, -1649
Jöns Trumpetare, 1649-1678   
Brynolf Lundelius, kyrkoherde, troligen 1678-1693    
Andreas Lundelius, läkare, troligen 1693-1708   
Martinius Seth, prost, 1708-1709   
Johan Lingh, major och ryttmästare, 1709-1727   
Gustaf Mobeck, bergsfogde, 1727-1739   
Dorothea Barckman, änka efter Mobeck, 1739-senast 1756   
Gustaf Mobeck d.y., häradshövding, efter 1748-1788   
Adolph Mobeck, hovrättsauskultant, ca 1784- minst 1792   
Jonne L’Orange, assessor, senast 1794-1797   
Carl Otto Hulting, kapten, ca 1797-1818   
Nils Bäckström, överauditör, 1818-ca 1843   
Fredrik August Stangenberg, patron, ca 1843-1849   
Sven Håkansson, 1849-1851   
Carl (Hugo) Svensson, 1851-1875   
Johan Åberg, 1875-1895   
Carl (August) Lilja, patron, 1895-1907   
Carl Abrahamsson, godsägare och slaktare, 1907-1916   
John Persson, disponent, 1916-1921   
(Karl) August Pettersson, 1921-1923   
Karl Werner Hansson, godsägare, 1922-1937   
Erik Lagervall, godsägare, 1937-1963   
Peder Lagervall, revisor, 1963-2012   
Familjen Hellqvist på Stora Hallebo, 2012-   


Lindhult 1957 (från Arkiv Digital) och 1984 (privat ägo)

Fler foton
1940-tal
Höbärgning på Lindhult, 1940-tal
1940-tal
Erik Lagervall på hästräfsan, ca 1945
Källaren
Den gamla källaren med valvtak (2012)
Bakugnen i köket
Lucka till den gamla bakugnen (2012)
Kvarnen 2019
Ruinen efter Lindhults gamla mjölkvarn (2019)
Kvarnen 2019
Dammfästet och kvarnruinen (2019)
Tegelbruket 2005
Ruinen av det gamla tegelbruket (2005)
Tegelbruket 2019
Ett ankarslut i tegelbruket (2019)
Kakelugnen Sovrum på södra gaveln 2008
Detalj från kakelugnen i matsalen (2004) och fönster i sovrum på södra gaveln (2008)
Snö på bryggan 2010
Snö på bryggan vid dammen (2010)
Inskrift på murstocken
Inskrift på murstocken om byggår för mangårdsbyggnaden
Lindhultsskylten 1960-tal
Lindhultsskylten 1960-tal
Kontaktuppgifter: Kan alltid nås på e-post fornamn.efternamn@gmail.com eller fornamn@lagervall.se, i övrigt sök på Eniro.
Denna sida © Marika Lagervall. Första versionen skapad 2002. Därefter omarbetad 2009 och 2019. Senast uppdaterad 220924.