Startsidan
    Släktfoton - mina anor
    Släktfoton - blandat
    Släktfoton - okända
    
     Gyö-sidan
     Lindhult
Släkten Sunnercrantz    
     Gårdsarkiv
Foton

English version of this page


Min släkt- och hembygdsforskning


Släktlistor 
Släktfoton 
Presentationer 
Artiklar
Böcker, häften m.m.


Mitt intresse för släkten, släktforskning och äldre tider började redan när jag var i tonåren och jag har nu släktforskat i över 25 år, även om det inte blir så ofta och så mycket som i början. Främst kommer mina anor från Småland, Blekinge och Bohuslän, med enstaka grenar utspridda lite här och där på andra platser. Jag använder dataprogrammet Holger (version 8) för att registrera mina arkivfynd och har även släktträd på Ancestry och My
Heritage (allt är dock inte med där). Dessutom har jag gjort ett DNA-test och finns på både 23andMe och Family Tree DNA (har haplogrupp I4a).

Nedan följer några utdrag över delar av min släkt (främst utskrivna från Holger), dock inga personuppgifter på nu levande personer med tanke på Dataskyddsförordningen. Har också lagt upp foton på några släktingar och lite andra saker som kan vara intressanta. Om du tror att vi har gemensam släkt och vill veta mer kan du alltid skriva till mig, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Släktlistor
 • Alfabetisk lista 1 över mina anor och deras ättlingar födda t.o.m. år 1910 (hämtat från Holger 190316), beskrivning på sidan.
 • Alfabetisk lista 2 över mina anor och deras ättlingar födda t.o.m. år 1910 (hämtat från Holger 190316), beskrivning på sidan.
 • Gyö-släkten - Min mormorsmors anor på Gyön utanför Bräkne-Hoby i Blekinge. Se även Ad Mare - Leif Olssons böcker om Gyön och dess invånare och gäster.
 • Sunnercrantz-släkten - En temasida om släkten Sunnercrantz med släktträd och mer information.
 • Ägarlängd till Lindhult, Habo socken, se även under foton och publikationer nedan.

Marika Lagervall

Foton
 • Släktfoton - mina anor, foton på far- och morföräldrar och deras föräldrar.
 • Släktfoton - blandade foton på andra äldre släktingar.
 • Släktfoton - okända , blandade foton ur släktingars album på ej namngivna människor.
 • Gyön - foton från Gyön i Blekinge och sammanställning av allt material om Gyön.
 • Lindhult - foton på mitt barndomshem Lindhult i Habo utanför Jönköping, se även ovan och under publikationer nedan.

Presentationer
Upp
Släktforskningsrelaterade artiklar (se även under publikationer)
 • Kusin, syssling, brylling och pyssling - Bakgrunden till våra släktskapsord. I Släkthistoriskt Forum 5/99 (s. 18-19). Även publicerad i Alingsås Släktforskare nr 2 2000 (s. 12-13), Mark-Rötter nr 4 2001 (s. 13-14), KLGF-bladet (Medlemstidning för Kalmer läns Genealogiska Förening nr. 57 november 2005 (s. 6-7), JLS-Nytt (Medlemsblad för Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare) nr. 4 2006 (s. 4-7) och KGF-Nytt (Medlemstidning för Kronobergs Genealogiska Förening) nr. 93, juni 2006 (s. 14-15). 
Upp
Böcker, häften m.m. (ej officiellt publicerade utan bara upptryckta för de intresserade)
 • Släkten Sunnercrantz. 1993. 65 s. En ny version är påbörjad och därför läggs inte den gamla ut här. Se i stället temasidan om släkten.
 • Knivshult. En gård och dess invånare under 300 år. 1996. 34 s. Eftersom nu levande personer finns med i släktlistan tas endast del 1 av boken med här. PDF-fil.
 • Den lilla boken om Lindhult. 2005. Skriven av mig och min bror inför vår pappas 60-årsdag. Se nedan.
 • Breven från Urpo - Ett finskt krigsbarns egen berättelse. Brev från föräldrarna, Urpo och systern till hans fosterföräldrar i Sverige under tiden han är i Sverige och efter att han kommit hem. 2007. Inlämnad till Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg tillsammans med breven, men inte publicerat i övrigt. 42 s. PDF-fil.
 • Den stora boken om Lindhult. 2019. Boken ovan omarbetad och utvidgad av mig. Detta är en ej helt klar version som sedan blev liggande. Nu är i stället en ny och utökad version på väg och jag hoppas ha den klar under 2024. Hör gärna av dig om du har någon mer information! PDF-fil


Kontaktuppgifter: Kan alltid nås på e-post fornamn.efternamn@gmail.com eller fornamn@lagervall.se, i övrigt sök på Eniro.
Denna sida © Marika Lagervall. Första versionen skapad 1999. Därefter omarbetad 2005, 2011, 2013 och 2019. Senast uppdaterad 240123.