Linje
Gårdar
Linje
Startsidan
Om gårdsforskning
Gårdar
Bilder
Karta
Om projektet
Länkar


Undersökta gårdar
Övriga gårdar

Gårdsarkiv på Göteborgs landsarkiv

På landsarkivet i Göteborg finns ett stort antal gårdsarkiv som har deponerats där av gårdarnas tidigare eller nuvarande ägare. Även om dessa arkiv inte är så få, är det värt att notera att de inte på något sätt omfattar alla gårdar i Västra götaland. Märk också att vår lista över gårdsarkiv inte gör anspråk på att vara fullständig. Det kan t.ex. finnas gårdsarkiv som förvaras i ett släktarkiv, ett sockenarkiv eller ett bruksarkiv och som vi därför inte hittat.

För att ge en bild av hur gårdsarkiv kan se ut och vad man kan hitta i dem, har vi gjort en närmare undersökning av ett antal gårdar och presenterar dessa på en sida var med information om geografisk belägenhet, historisk bakgrund, ägarlängd och en beskrivning av hur arkivet ser ut, vad som ingår i det och om det föreligger några restriktioner mot att forska i det.  För vissa gårdar har det funnits mycket information redan i själva förteckningen, med kopior ur böcker och långa beskrivningar, medan det för andra har varit svårt att finna så mycket även då vi tittat igenom själva arkivet och det är därför mängden information skiljer ganska mycket. Vi har kompletterat informationen med uppgifter ur uppslagsverk som Svenska gods och gårdar (Åkerhielm 1930), men inte heller den är heltäckande.

Totalt har vi listat ca 60 gårdar, varav vi har undersökt ungefär en tredjedel närmare. Gårdsarkiven finns både i hyllor med förteckningar över privatarkiv och i en kortlåda, och vi har gjort urvalet så att vi begränsat oss till de vi fann i de förstnämnda hyllorna. Det underlättade arbetet eftersom dessa häften ofta också innehöll kopior ur böcker och andra beskrivningar av gårdarna, något som inte fanns för gårdsarkiven i kortlådan. Observera att urvalet inte följer någon annan princip utan gårdarna är spridda över hela landsarkivets område, dvs. Västra götalands län, (plus Värmland), och är dessutom av varierande storlek.

Gårdarna är uppdelade på två listor, en för undersökta gårdar och en för övriga, som båda innehåller information om gårdens namn, privatarkivnummer, socken och härad. I listan över undersökta gårdar är namnen länkade till gårdarnas respektive sidor och där finns också länkar till hemsidor för de gårdar som har sådana. De undersökta gårdarna finns även inprickade på en karta, se länk ovan.


Linje
Hemsidan skapad 8-23 mars 2004 av Marika Lagervall och Ulrika Gabrielsson,
som uppgift på en utbildning i Arkivvetenskap.

Sidan senast uppdaterad 040323