Linje
Bilder
Linje

Startsidan
Om gårdsforskning
Gårdar
Bilder
Karta
Om projektet
Länkar


Här finns länkar till några handlingar ur gårdsarkiven som vi har fotograferat av, som exempel på vad man kan hitta i arkiv av den här typen.

Här finns inga bilder på själva byggnaderna, men sådana finns ofta på gårdarnas egna hemsidor. Under rubriken gårdar finns länkar för de gårdar som har sådana.


Aspenäs
Aspenäs, pergamentsbrev från 1750
Hjälmared
Hjälmared, salubrev från 1800 (sigillen)
Böö
Böö, auktionsprotokoll från 1867
Kilanda
Kilanda, beskrivning över gården från tidigt 1800-tal, skriven av Peter Ekman (första sidan)
Clareberg
Clareberg, brev från 1839 (första sidan)
Lund Västergården
Lund Västergården, köpebrev från 1868
Clareberg
Clareberg, karta
Råda
Råda, brev från 1593
Hjälmared
Hjälmared, vidimerad kopia av skriftligt avtal på sockenstämma 1659 (första sidan)
Råda
Råda, 1890 års trädeskarta
Hjälmared
Hjälmared, salubrev från 1725 (första sidan)
Råda
Råda, ritning till en såg 1777
Hjälmared
Hjälmared, salubrev från 1800 (första sidan)
Stora Dala
Stora Dala, brev från 1831

Linje
Hemsidan skapad 8-23 mars 2004 av Marika Lagervall och Ulrika Gabrielsson,
som uppgift på en utbildning i Arkivvetenskap.

Sidan senast uppdaterad 040323