Startsidan
    Kläder / Clothes
Harry Potter DIY start    
    Ljus / Lights
 Saker i tyg / Things from fabric
    
    
    

Mina publikationer
Foton


Mini-Hogwarts i en telåda/in a teabox

                    
Miniatyr-Hogwarts i en telåda Miniature Hogwarts in a tea boxJag började med en tom telåda av ett vanligt märke.

I started with an empty tea box of a common brand.
Först målade jag hela lådan grå med hobbyfärg och målade sedan ett andra lager med både mörkare och ljusare nyanser för att få lite mer känsla av stenväggar. Jag målade också dit fönster runt om och en dörr med tuschpennor.

Firstly, I painted the whole box grey with craft paint and then painted a second layer with both darker and lighter shades to get it looking more like stone walls. I also painted windows all around the box and a door with markers.
Sedan fyllde jag i etiketten på framsidan med röd hobbyfärg och skrev "Mini Hogwarts" med svart tuschpenna.

Then I filled in the etiquette on the front side with red craft paint and wrote "Mini Hogwarts" in it with a black marker.För att ge lådan ett mer slottsliknande utseende målade jag skuggor på ovansidan som ska motsvara kreneleringen på taket.

To give the box more of a castle-like look I painted shadows on the top edge where the battlements should be.
Inuti locket klistrade jag fast en utskriven bild på en blå himmel med moln (eftersom taket i stora salen på Hogwarts visar vädret utanför).

Inside the lid a pasted a printed picture of a cloudy blue sky (since the ceiling in the great hall in Hogwarts show the weather outside).
Jag fyllde i hålen i fönstren med gul färg för att ge intryck av att det var lampor tända innanför, och klistrade fast en utskriven Hogwarts-logga ovanför dörren.

I filled the remaining space in the windows with yellow paint to make it look like there was lights inside, and glued on a printed Hogwarts crest above the door.

Baksidan med fönstren och den färdiga kreneleringen.

The back side with the windows and the battlements.

Framsidan med Mini-Hogwarts-skylten, fönstren, dörren och kreneleringarna.

The front side with the Mini-Hogwarts sign, the windows, the door and the battlements.
På sidan av huset klistrade jag fast en utskriven uggla med ett brev.

On the side of the house I glued on a printed owl with a letter.

Det färdiga minihuset.

The finished mini-house.

Inuti klistrade jag fast bilder jag hittat på nätet och skrivit ut på olika rum inuti Hogwarts. Bilden ovan är från stora salen.
 
Inside I glued on pictures that I found online and printed of different rooms in Hogwarts. The picture above is from the great hall.
Den här bilden är från Gryffindors uppehållsrum med soffa och eldstad.

This picture is from the Gryffindor common room with a couch and a fire place.

I lådan la jag några presenter, också i minformat. Först gjorde jag en minikvast av en godispinne av plast, snöre, hobbyfärg och nagellack och en bit koppartejp.

In the box, I added som gifts, also in miniatyre form. Firstly, I made a mini-broom stick of a popsicle stick in plastic, string, craft paint and nail lack and a piece of copper tape.
Här är den färdiga mini-kvasten.

Here is the finished mini-broom stick.


Jag gjorde också en trollstav av en bit av en grillpinne, maskeringstjep som jag virade runt den tjockare delen och nagellack.

I also made a small wand from a piece of a wooden stick, masking tape that I put around the thicker end, and nail lack.


Jag gjorde en gyllene kvick av en liten julkula och två små vita fjädrar.

I made a golden snitch of a christmas ornament and two small white feathers.
Jag gjorde också en magnet med Hogwarts emblem (på utskrivbart magnetpapper) och två bokmärken som har Dumbledore och Hermione på ena sidan och Harry och Ron på den andra. Alla bilder har jag hämtat från nätet och skrivit ut.
I also made a magnet with Hogwarts crest (on printable magnetic paper) and two bookmarks that have Dumbledore and Hermione on one side and Harry and Ron on the other. All pictures come from the internet and have been printed.
Här är alla saker jag la i: som beskrivits en kvast, en trollstav, en gyllene kvick, en magnet och två bokmärken. Dessutom la jag till en liten glasflaska med Amortentia (med rött glitter i), en mini-version av The Daily Prophet och en mini-version av en av Lockharts böcker.

Here are all the things I put in the box: as described above a broom stick, a wand, a golden snitch, a magnet and two bookmarks. On top of that I also added a small glass bottle with Amortentia (with red glitter in), a mini-version of The Daily Prophet and a mini-version of one of Lockharts' books.
Kontaktuppgifter: Kan alltid nås på e-post fornamn.efternamn@gmail.com eller fornamn@lagervall.se, i övrigt sök på Eniro.
Denna sida © Marika Lagervall. Första versionen skapad 2019. Senast uppdaterad 190827.
Contact info: Can always be reached on email firstname.lastname@gmail.com or firstname@lagervall.se
This page © Marika Lagervall. First version made 2019. Last updated 190827.