Startsidan
    Kläder / Clothes
Harry Potter DIY start    
    Mini-Hogwarts
 Saker i tyg / Things from fabric  
     
    
    
    

Mina publikationer
Foton


Harry Potter ljus/lights

 

                    
Flasklampa/Potion Bottle lamp
LED ljusslinga / Light chain

Flasklampa/Potion Bottle lampMaterial: en glasflaska i lagom storlek, en flaskkork med LED-ljusslinga och en burk frostfärg.

Material: a glass bottle in a suitable size, a bottle LED and a jar of frost paint.
I stället för ljusslingan kan man använda en usb-slinga för att slippa byta batteri.

Instead of the bottle light chain, you can use a usb-light chain to avoid changing batteries.
Jag skrev också ut en etikett som jag satte fast med dubbelhäftande tejp. Jag satte fast flera tejpremsor på undersidan av etiketten och klippte av överskottet.

I printed an etiquette and added to the bottle with double-sided scotchtape. I put on several strips of tape on the etiquettes back side and cut off the excess.Flaskan stöpplades med frostfärg upp till en nivå jag tyckte var lagom och etiketten sattes fast.

With stippling I painted the bottle with frost painting up to a level I found suitable and then added the etiquette.
Så här blev det färdiga resultatet.

This is how the finished result look like.
Och i mörker.

And in the dark.
LED ljusslinga / Light chainLjusslingan gjordes av en färdig ljusslinga med små glasflaskor med snö och granar som köptes på efter-jul-rean.

I made the light chain out of a ready-made package of string light, made of small glass bottles with snow and fir trees that a bought in an after-christmas-sale.
Först tog jag bort korkarna och tömde ut snön. Granarna var lite svåra at få ut, men jag lyckades dra ut dem med pincett.

Firstly, I removed the corks and emptied out the snow. The fir trees was i bit tricky to get out, but I removed them with a couple of tweezers.
Jag använde sedan olika material för att fylla flaskorna en bit, bl.a. badsalt i olika färger.

Then I used different material to fill the bottles, among others bath salt in different colors.


I en flaska hällde jag tillbaka en del av konstsnön och i en annan hällde jag klippta småbitar av granarna.

In one bottle I poured back some of the fake snow and in another small pieces of the trees that I had cut with scissors.
Ett par av flaskorna fick också glitter.

A couple of the bottles was filled with glitter.
Så här blev alla flaskorna tömde och med nytt innehåll. Två av flaskorna är tomma och i stället målade med vit resp. lila färg. Jag har inte fyllt dem högre upp eftersom jag var rädd att ljuset annars inte skulle synas så bra.

Here all the bottles are emptied and have gotten new content. Two of the bottles are actually still empty, and instead painted with white and purple paint. I didn't fill them higher up, because I was afraid that the light otherwise wouldn't be as visible.Så här blev det med ljuset tänt innan etiketterna sattes på.

This is how the light chain looks with the light on before I added the etiquettes.
Jag laddade ner etiketter med hjälp av Google Bilder, klistrade in i Word så jag kunde justera storleken så alla blev lagom stora, och skrev sedan ut dem på vanligt papper.

I downloaded etiquettes from Google Picturs, pasted them in an empty Word document to adjust the size and printed them on regular paper.
När jag bestämt vilka etiketter jag ville använda klippte jag ut dem och parade ihop med rätt flaska.

When I had decided which etiquettes I wanted to use, I cut hem all out with scissors and paired them together with the right bottle.Sedan limmade jag på etiketterna med ett vanligt limstift.

Then I glued the etiquettes on with the help of a regular glue stick.
Så här blev flaskorna med etiketter på.

This is how the bottles look with the etiquettes on.
Så här blev en del av slingan när jag hände upp den över min skrivare.

And this is how a part of the light chain turned out when I hang it above my printer.Exempel: Gillyweed med bitar av granarna som var i flaskorna förut.

Example: Gillyweed with pieces of the fir trees that was in the bottles when I bought them.
Exempel: Amortentia med rött glitter.

Example: Amortentia with red glitter.
Exempel: Unicorn horn med snön som var i flaskorna från början.

Example: Unicorn horn with some of the fake snow.Exempel: Portion n. 07 i en tom flaska målad på insidan med lila hobbyfärg.

Example: Porton n. 07 in an empty bottle painted on the inside with purple hobby paint.
Kontaktuppgifter: Kan alltid nås på e-post fornamn.efternamn@gmail.com eller fornamn@lagervall.se, i övrigt sök på Eniro.
Denna sida © Marika Lagervall. Första versionen skapad 2019. Senast uppdaterad 190827.
Contact info: Can always be reached on email firstname.lastname@gmail.com or firstname@lagervall.se
This page © Marika Lagervall. First version made 2019. Last updated 190827.