Startsidan
Dikter och citat

 
Mina publikationerLängre dikter

(Länkarna går till separata sidor)Words
En dröm om en annan värld
I böckernas värld
Så tänker jag mig andra sidan

 
  Kontaktuppgifter: Kan alltid nås på e-post fornamn.efternamn@gmail.com eller fornamn@lagervall.se, i övrigt sök på Eniro.
Denna sida © Marika Lagervall. Sidan skapad 2017 och omarbetad 2019. Senast uppdaterad 190828.