Välkommen till lagervall.se!


Denna domän tillhörde från början Lagervall Redovisningskonsult AB i Habo, som ägdes av min far Peder Lagervall. När han gick bort var företaget sålt och jag tog då över domänen. Än så länge finns bara min egna webbsida här, men jag har planer på att även lägga in lite annat.

Heter du Lagervall och vill ha ett mejlalias? Eller vill du nå mig i något annat ärende? Mina kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Min webbsida hittar du på lagervall.se/marika/.

Med vänliga hälsningar,

Marika Lagervall

--------------------------------------------------------

Welcome to lagervall.se!

This domain used to belong to a company that was owned by my father Peder Lagervall. When he passed away the company was sold and I took over the domain. So far only my personal web site can be found here, but I have plans to add some more pages.

If you want to contact me you can write to me via email, or check out the English version of my start page.

Best regards,

Marika Lagervall

Kontaktuppgifter: Kan alltid nås på e-post fornamn.efternamn@gmail.com eller fornamn@lagervall.se, i övrigt sök på Eniro.
Denna sida © Marika Lagervall. Denna sida skapad 2019. Senast uppdaterad 190827.
Contact info: Can always be reached on email firstname.lastname@gmail.com or firstname@lagervall.se
This page © Marika Lagervall. First version made 2019. Last updated 190827.