Runstenssidan
Tillbaka till runstenssidan
 
 
Runstenar
 
Repperda (Sm 89)
 
 
 
 : bui : sati : stin : ?ana : eftiR : ?urkut : bru?ur 

Búi setti stein ?enna eptir ?orgaut, bró?ur 

"Boe satte denna sten efter Torgöt, (sin) broder." 
 

Ur Smålands Runinskrifter.