Runstenssidan
Tillbaka till runstenssidan
 
 
 
Runstenar
 
Håle (Vg 102 och ?)
 
 

 

 
:buli : res?i : stin : ?onsi : eftiR : bulu : mag sin : 

Bolli (Boli) resti sten ?annsi æftiR Bollu (Bolu), mag sinn. 

"Bolle (Bole) reste denna sten efter Bolla (Bola) sin frände." 
 

Ur Västergötlands Runinskrifter.  

 
 
 

Ej funnen i Västergötlands runinskrifter